Jako światowy lider w dziedzinie badań włosów

Hair Growth+ inCLINIC od Nourkrin®:

  • Zobowiązuje się do ciągłego podtrzymywania uzyskanego uznania jako wzorca doskonałości – nie tylko od użytkowników, ale także naukowców, dermatologów i pracowników służby zdrowia na całym świecie.

  • Opiera się na ponad 100 badaniach naukowych i artykułach klinicznych opublikowanych w wiodących czasopismach.

  • Współpracuje z wiodącymi światowymi autorytetami w zakresie wypadania i przerzedzania się włosów, w oparciu o udokumentowane klinicznie standardy skuteczności i bezpieczeństwa.

  • Zawiera składniki pochodzenia naturalnego, które zostały potwierdzone naukowo jako bezpieczne i skuteczne.*

  • Angażuje się w poprawę wyników leczenia wszystkich pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń wzrostu włosów lub ich wypadania. W związku z tym, po ustaleniu, że Proteoglycan Follicular Atrophy jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do ich powstawiania, celem przeprowadzanych badań stały się Proteoglycan Follicular Atrophy, Follicular Hypo-Glycania oraz potwierdzona klinicznie Proteoglycan Replacement Therapy.

  • Został przetestowany w podwójnie ślepych badaniach placebo, które wykazały, że nie powoduje skutków ubocznych.* Przeciwnie do innych leków, które mogą powodować swędzenie skóry głowy, suchość, łuszczenie, podrażnienie, pieczenie, a w skrajnych przypadkach przyrost masy ciała, obrzęk twarzy, kostek, dłoni lub brzucha, trudności w oddychaniu (szczególnie w pozycji leżącej), szybkie bicie serca, ból w klatce piersiowej i zawroty głowy.**

 


*Thom E. Nourkrin®: Objective and Subjective Effects and Tolerability in Persons with Hair Loss. J Int Med Res. 2006;34(5):514-9.

Opublikowany:
Link
**Studies about finastride: Kaufman KD, Olsen EA, Whiting D, Savin R, DeVillez R, Bergfeld W, et al. Finastride in the treatment of men with androgenetic alopecia. J Am Acad Dermatol .1998;39:578-89 & Leyden J, Dunlap F, Miller B, Winters P, Lebwohl M, Hecker D, et al. Finasteride in the treatment of men with frontal male pattern hair loss.
J Am Acad Dermatol.1999;40;930-7
Integralna rola proteoglikanów we wzroście i wypadaniu włosów – mechanizmy stojące za bioaktywnością Proteoglycan Replacement Therapy od Nourkrin® z Marilex® w łysieniu typu żeńskiego i męskiego oraz łysieniu telogenowym
Udowodniono, że Proteoglycan Follicular Atrophy jest stanem patologicznym, który wpływa na pojawienie się zaburzeń wzrostu włosów u kobiet. Terapia Nourkrin® dostarcza bioaktywnych proteoglikanów, które są w stanie przywrócić mieszkom włosowym prawidłowy, zdrowy cykl wzrostu włosa.

Wadstein J, Thom E, Gadzhigoroeva A.
Dermatol Res Pract. Luty 2020; 2020:8125081.

Wniosek: Łysienie typu żeńskiego (FPHL) oraz łysienie telogenowe (TE) są najczęściej występującymi rodzajami wypadania włosów u kobiet, jednak ich przyczyny nie zostały jak dotąd jednoznacznie wyjaśnione. Ten przełomowy artykuł rzuca światło na fundamentalną patologię, która stoi za kilkoma klinicznymi obrazami zaburzeń wzrostu włosów u kobiet. Badania pokazują, że zdolność komórek zaatakowanych mieszków włosowych do syntezy proteoglikanów znacznie spada. Prowadzi to do stanu niedoboru proteoglikanów zwanego Follicular Hypo-Glycania (FHG). Stan patologiczny wpływa negatywnie na wiele kluczowych szlaków metabolicznych, takich jak Wnt/β-katenina; skracając w ten sposób fazę anagenu i indukując mieszki włosowe do wejścia w fazę telogenu. Długotrwałe, nieleczone FHG powoduje miniaturyzację i atrofię mieszków włosowych, stan zwany Proteoglycan Follicular Atrophy (PFA). Ten niedawno rozpoznany stan reaguje na terapię za pomocą Nourkrin® z Marilex®. Autorzy sugerują, że terapia Nourkrin® dostarcza bioaktywne proteoglikany, które mogą wprowadzić mieszki włosowe z powrotem do fazy anagenu i przedłużyć wzrost włosów poprzez wspieranie proliferacji komórek. Kliniczna skuteczność PRT została udowodniona w kilku badaniach przeprowadzonych na ludziach, w których Nourkrin® nie tylko zwiększył gęstość włosów kobiet z FPHL, ale także poprawił ich samoocenę, samopoczucie psychospołeczne i ogólną jakość życia.

Przeczytaj publikację tutaj

Nourkrin®: Objective and Subjective Effects and Tolerability in Persons with Hair Loss
35,7% wzrost gęstości włosów po 6 miesiącach kuracji Nourkrin® z Marilex® - i to bez skutków ubocznych.

Thom E
J Int Med Res. 2006;34(5):514-9.

Wniosek: Kontrolowana ocena monoterapii Nourkrin® z Marilex® wykazała znaczną poprawę zarówno w gęstości włosów, jak i satysfakcji z leczenia w porównaniu z wartościami wyjściowymi i grupą placebo. Należy wziąć pod uwagę, że obserwowany wzrost liczby włosów na skórze głowy był zależny od czasu i osiągnął istotność statystyczną po 6 miesiącach terapii. W ciągu 12-miesięcznego okresu kontrolnego tego badania efekt nadal się poprawiał.

Odkrycia te wskazują, że długotrwała suplementacja (6 miesięcy lub dłużej) z Nourkrin® przynosi bardziej zadowalające wyniki. Nie wykryto żadnych znaczących skutków ubocznych i żaden z uczestników nie wycofał się z udziału w badaniu z powodu wystąpienia u niego skutków ubocznych.

Przeczytaj publikację tutaj

Cosmetic Hair Treatments Improve Quality of Life in Woman with Female Pattern Hair Loss
Nourkrin® Woman z Marilex® poprawia wzrost włosów i jakość życia u kobiet cierpiących z powodu łysienia typu żeńskiego.

Kingsley DH, Thom E
J Appl Cosmetol. 2012;30:49-59.

Wniosek: To badanie podkreśla niezwykle istotny, ale szeroko zaniedbywany aspekt, wpływu wypadania włosów na samopoczucie psychiczne i jakość życia. U kobiet z utratą włosów typu I do III według skali Ludwiga, kuracja Nourkrin® przez 6 miesięcy poprawiła wszystkie wskaźniki jakości życia. Poprawa psychologiczna nastąpiła wraz z poprawą stanu kosmetycznego uczestników. Klinicyści również powinni wziąć pod uwagę efekt Nourkrin® przy rozważaniu oceny kosztów i korzyści suplementacji.

Przeczytaj publikację tutaj

Treatment of Hair Thinning and Hair Ageing with Specific Lectican and Leucine Proteoglycans. A Review
Nourkrin® z Marilex® polecany jest w profilaktyce i leczeniu powszechnych rodzajów wypadania włosów.

Thom E, Wadstein J, Thom EW, Kingsley DH
J Appl Cosmetol. 2014;32:105-15.

Wniosek: Niniejsza praca przedstawia ukierunkowany przegląd funkcji proteoglikanów w mieszkach włosowych i ich znaczenia w patofizjologii powszechnych zaburzeń wzrostu włosów. Odnosząc się do ścisłego zaangażowania proteoglikanów w biologię mieszków włosowych i biorąc pod uwagę ich pozytywny wpływ na patologie włosów, autorzy zaproponowali zastosowanie biodostępnych mieszanin proteoglikanów (Marilex® w Nourkrin®) w profilaktyce i terapii powszechnych rodzajów wypadania włosów.

Przeczytaj publikację tutaj

 

Pregnancy and the Hair Growth Cycle: Anagen Induction against Hair Growth Disruption Using Nourkrin® with Marilex®, a Proteoglycan Replacement Therapy
Ubytek proteoglikanów w mieszkach włosowych jest potencjalną etiologią poporodowego łysienia telogenowego. W jego leczeniu zalecana jest Proteoglycan Replacement Therapy z Nourkrin®.

Thom E
J Cosmet Dermatol. 2017;16(3):421-7.

Wniosek: Praca rzuca światło na mechanizmy leżące u podstaw poporodowego łysienia telogenowego i wyjaśnia, dlaczego niedobór proteoglikanów w mieszkach włosowych jest potencjalną etiologią leżącą u podstaw tej choroby. Autorka argumentuje, że w oparciu o dostępne dowody, dramatyczne wahania poziomu hormonów płciowych i kortyzolu w czasie ciąży i krótko po niej, mogą wpływać na homeostazę proteoglikanów mieszków włosowych, co z kolei prowadzi do znacznego skrócenia fazy anagenu i zakłócenia całego cyklu. Dlatego proponuje się Proteoglycan Replacement Therapy preparatem Nourkrin® w terapii poporodowego łysienia telogenowego.

Przeczytaj publikację tutaj

Stress and the Hair Growth Cycle: Cortisol-Induced Hair Growth Disruption
Nourkrin® z biologicznie dostępnymi proteoglikanami wyróżnia się jako obiecująca, nowa metoda leczenia wypadania włosów związanego ze stresem w ostrym i przewlekłym łysieniu telogenowym.

Thom E
J Cosmet Dermatol. 2016;15(8):1001-4.

Wniosek: Przegląd ten analizuje różne czynniki zaangażowane w zakłócenie cyklu włosa z powodu ostrego lub przewlekłego stresu, tj. łysienia telogenowego, podkreślając mniej zbadany związek pomiędzy hormonem stresu, kortyzolem i proteoglikanami mieszków włosowych. Istnieją dowody na to, że zwiększone tempo degradacji proteoglikanów (Proteoglycan Follicular Atrophy), wtórne do wysokiego stężenia krążącego kortyzolu, wyjaśnia związek pomiędzy stresem a wypadaniem włosów w ostrym i przewlekłym łysieniu telogenowym. Proteoglycan Replacement Therapy (Nourkrin® z Marilex® firmy Pharma Medico), zawierająca versican i dekorin, może odegrać kluczową rolę w indukcji i przedłużeniu fazy anagenu podczas wywołanego stresem ostrego i przewlekłego łysienia telogenowego.

Przeczytaj publikację tutaj

Lifestyle Diseases and the Hair Growth Cycle: A Multidisciplinary APproach using Nourkrin® with Marilex®, a Proteoglycan Replacement Therapy, for Anagen Induction and Maintenance
Nourkrin®, z bioaktywnymi proteoglikanami oraz unikalnymi właściwościami przeciwzapalnymi i pobudzającymi odrastanie włosów, zapewnia dodatkowy wymiar w leczeniu wypadania włosów, któremu towarzyszą zespoły insulinooporności.

Thom E, Thom EW
Ann Dermatol Res. 2017;1:6-11.

Wniosek: W pracy opisano wspólne aspekty etiologiczne i czynniki ryzyka wystąpienia wypadania włosów oraz przewlekłych zaburzeń stylu życia, np. zespoły insulinooporności. Wydaje się, że łysienie androgenowe jest niezależnym czynnikiem ryzyka zespołu metabolicznego i choroby wieńcowej, biorąc pod uwagę fakt, że insulinooporność i stan zapalny mogą negatywnie wpływać na normalną homeostazę mieszka włosowego. Świadomość istnienia takiego związku uzasadnia wagę wdrożenia multidyscyplinarnego podejścia do diagnozowania i leczenia wypadania włosów. Dzięki swoim unikalnym właściwościom przeciwzapalnym i właściwościom pobudzającym odrastanie włosów, PRT z Nourkrin® zapewnia dodatkowy wymiar w terapii wypadania włosów, któremu towarzyszą zespoły insulinooporności. Skuteczne leczenie wypadania włosów za pomocą PRT przyczynia się również do łagodzenia stresu psychicznego, który może pogorszyć oba te schorzenia.

Przeczytaj publikację tutaj

Metabolic Syndrome, Cardiovascular Disease and the Hair Growth Cycle: Addressing Hair Growth Disruptions Using Nourkrin® with Marilex® as a Proteoglycan Replacement Therapy. A Concise Review
Nourkrin® z Marilex® to realna metoda terrapeutyczna różnych rodzajów wypadania włosów, takich jak łysienie androgenowe, związane z zespołem metabolicznym i jego różnymi komponentami.

Thom E, Wadstein J, Kingsley DH, Thom EW
Ann Dermatol Res. 2018;2:1-7.

Wniosek: Treating Female Diffuse Hair Loss Using Nourkrin® Woman (with Marilex®) – An Open-Label, Subjective, Outcome Study on Hair Growth and Appearance, Self-Confidence and Treatment Satisfaction.

Przeczytaj publikację tutaj

 

Treating Female Diffuse Hair Loss Using Nourkrin® Woman (with Marilex®) - An Open-Label, Subjective, Outcome Study on Hair Growth and Appearance, Self-Confidence and Treatment Satisfaction
98,25% kobiet z wypadaniem włosów wyraziło ogólne zadowolenie z Proteoglycan Replacement Therapy z Nourkrin® Woman. Nie zgłoszono żadnego istotnego działania niepożądanego związanego z leczeniem.

Wadstein J, Thom E.
J Clin Derm Ther. 2019, 5: 037

Wniosek: Większość uczestników tego niedawno opublikowanego badania jakościowego wyraziła zadowolenie z terapii Nourkrin®. Osoby poddane leczeniu doświadczyły w szczególności pozytywnej zmiany w jakości i wyglądzie włosów już po 3 miesiącach badania. Zadowolenie pacjentów, zarówno w aspekcie kosmetycznym, jak i psychologicznym, nadal rosło wraz z dłuższym czasem trwania leczenia. Z tego badania można wywnioskować, że u kobiet z FPHL i TE wysokie wskaźniki satysfakcji osiąga się po 6-miesięcznym lub dłuższym okresie leczenia preparatem Nourkrin® Woman.

Przeczytaj publikację tutaj

Nourkrin® Woman with Marilex® Enhances Hair Growth and Appearance and Improves Hair Confidence in Women with Diffuse Hair Loss from Brazil: An Investigator-Initiated Clinical Study
97% pacjentów leczonych przy pomocy Proteoglycan Replacement Therapy Nourkrin® zgłosiło zadowolenie z leczenia. Większa pewność siebie dodatkowo poprawia obraz własnej osoby pacjentów i zapobiega psychospołecznym konsekwencjom wypadania włosów.

Mattos Simoes M, Thom E, Wadstein J
J Clin Invs Dermatol. 2020;8(1): 4

Wniosek: W tym długoterminowym, subiektywnym badaniu klinicznym skuteczność terapeutyczną PRT z Nourkrin® oceniano z punktu widzenia pacjenta w populacji brazylijskiej. Godną uwagi zaletą tego badania było to, że oprócz wzrostu włosów i wyglądu naukowcy ocenili również wyniki psychologiczne, takie jak pewność siebie pacjentów i satysfakcja z leczenia. Wyniki badań jasno wykazały, że stan włosów poprawił się u większości uczestników po poddaniu się monoterapii Nourkrin®. Obserwacje sugerują również, że pozytywne efekty PRT mogą pojawić się już po 3 miesiącach, co wskazuje na krótszy czas oczekiwania na pierwsze rezultaty w porównaniu z konwencjonalnymi metodami leczenia wypadania włosów. Wysoki poziom skuteczności i krótki czas oczekiwania na efekty są przypuszczalnie głównymi czynnikami, które doprowadziły do ​​wysokiego wskaźnika zadowolenia z leczenia Nourkrin® wynoszącego 97%. Co ważniejsze, większa pewność siebie wywołana przez zastosowanie PRT może poprawić obraz własnej osoby pacjentów i zapobiec psychospołecznym konsekwencjom wypadania włosów. Badanie kliniczne potwierdza, że ​​monoterapia preparatem Nourkrin® jest skuteczną metodą leczenia wypadania włosów u kobiet.

Przeczytaj publikację tutaj

Wybrane opublikowane badania kliniczne

35,7% wzrost gęstości włosów po 6 miesiącach kuracji Nourkrin® z Marilex® - i to bez skutków ubocznych.

Nourkrin®: Objective and Subjective Effects and Tolerability in Persons with Hair Loss

Wybrane opublikowane badania kliniczne

Udowodniono, że Proteoglycan Follicular Atrophy jest stanem patologicznym, który powoduje zaburzenia wzrostu włosów u kobiet. Terapia Nourkrin® dostarcza bioaktywne proteoglikany, które mogą wprowadzić mieszki włosowe z powrotem do prawidłowego, zdrowego cyklu wzrostu włosa.

Integral Roles of Specific Proteoglycans in Hair Growth and Hair Loss

Wybrane opublikowane badania kliniczne

Nourkrin® Woman z Marilex® poprawia wzrost włosów i jakość życia u kobiet z łysieniem typu żeńskiego.

Cosmetic Hair Treatments Improve Quality of Life in Woman with Female Pattern Hair Loss

Wybrane opublikowane badania kliniczne

Nourkrin® z Marilex® jest polecany w profilaktyce i leczeniu powszechnych rodzajów wypadania włosów.

Treatment of Hair Thinning and Hair Ageing with Specific Lectican and Leucine Proteoglycans. A Review

Wybrane opublikowane badania kliniczne

Ubytek proteoglikanów w mieszkach włosowych jest potencjalną etiologią poporodowego łysienia telogenowego. W jego leczeniu zalecana jest Proteoglycan Replacement Therapy z Nourkrin®.

Pregnancy and the Hair Growth Cycle: Anagen Induction against Hair Growth Disruption Using Nourkrin® with Marilex®, a Proteoglycan Replacement Therapy

Wybrane opublikowane badania kliniczne

Nourkrin® z biologicznie dostępnymi proteoglikanami wyróżnia się jako obiecująca, nowa metoda leczenia spowodowanego stresem wypadania włosów w ostrym i przewlekłym łysieniu telogenowym.

Stress and the Hair Growth Cycle: Cortisol-Induced Hair Growth Disruption

Wybrane opublikowane badania kliniczne

Nourkrin®, z bioaktywnymi proteoglikanami oraz unikalnymi właściwościami przeciwzapalnymi i pobudzającymi odrastanie włosów, zapewnia dodatkowy wymiar w leczeniu wypadania włosów, któremu towarzyszą zespoły insulinooporności.

Lifestyle Diseases and the Hair Growth Cycle

Wybrane opublikowane badania kliniczne

Nourkrin® z Marilex® to realna metoda leczenia różnych rodzajów wypadania włosów, takich jak łysienie androgenowe, związane z zespołem metabolicznym i jego różnymi komponentami.

Metabolic Syndrome, Cardiovascular Disease and the Hair Growth Cycle

Wybrane opublikowane badania kliniczne

98,25% kobiet z wypadaniem włosów wyraziło ogólne zadowolenie z Proteoglycan Replacement Therapy z Nourkrin® Woman. Nie zgłoszono żadnego istotnego działania niepożądanego związanego z leczeniem.

Treating Female Diffuse Hair Loss Using Nourkrin® Woman (with Marilex®)

Wybrane opublikowane badania kliniczne

97% pacjentów leczonych przy pomocy Proteoglycan Replacement Therapy Nourkrin® zgłosiło zadowolenie z leczenia. Większa pewność siebie dodatkowo poprawia obraz własnej osoby pacjentów i zapobiega psychospołecznym konsekwencjom wypadania włosów.

Nourkrin® Woman with Marilex® Enhances Hair Growth and Appearance

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA HAIR GROWTH+ INCLINIC OD NOURKRIN®

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z najnowszymi badaniami w dziedzinie zaburzeń wzrostu włosów i wypadania włosów u kobiet, oraz informacjami o nadchodzących wydarzeniach i konkursach z Nourkrin®.